На основу члана 14. Статута Синдиката удружених радника Енергетике Републике Српске (пречишћени текст 2005.), Синдикална организација Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, је на сједници Синдикалног одбора Предузећа, одржаној 18.11.2022, године у Требињу донијела Правилник о раду Синдикалне организације Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње.

Правилник можете преузети на ОВОМ линку

Нови Правилник о раду Синдикалне организације