Овим путем Вас информишемо и обавјештавамо да је анализом утрошених новчаних средстава према радницима, члановима Синдикалне организације Матичног предузећа, у претходном периоду по основу помоћи за ЦОВИД-19  (у складу са Правилником о јединственим критеријима за остваривање права на синдикалну помоћ- објављен на сајту СО МП)

утрошено 36.084,00 КМ или по годинама:

  • Синдикална помоћ за Цовид- 19 за 2020. годину: 12.880,00 КМ,
  • Синдикална помоћ за Цовид -19 за 2021. годину: 15.404,00 КМ
  • Синдикална помоћ за Цовид -19 за 2022. годину:   7.800,00 КМ.

УКУПНО: 36.084,00 КМ

Уважавајући напријед наведено, као и чињеницу да су новчана средства Синдикалне организације Матичног предузећа ограничена, Синдикални одбор је донио одлука да право по основу помоћи за ЦОВИД-19 у наредном периоду могу остварити само они радници, чланови Синдиката који су задржани на болничком лијечењу (прилог отпусна листа).

Одлука ступа на снагу  даном објаве, тј од   13.07.2022.године.

Критеријуми за помоћ по основу COVID-19