Након проведених синдикалних избора за чланове одбора Актива жена и омладине Синдикалне организације МХ ЕРС Матичног предузећа  а.д. Требиње, те у складу са Обавјештењем број СО-57/19 од 04.04.2019. године одржан je заједнички састанак Синдикалног одбора и изабраног Одбора актива жена и омладине дана 09.04.2019. године у Требињу. Након тога,  одржан je и конститутивни састанак Одбора актива жена и омладине Матичног предузећа, на коме је изабрана Предсједница Актива у складу са Правилником. На одржаном састанку извршена је верификација наведеног и усвојена

О Д Л У К А

о верификацији избора чланова одбора Актива жена и омладине

Синдикалне организације МХ ЕРС Матичног предузећа  а.д. Требиње

 и именовању предсједнице

 Новоизабрани чланови одбора Актива жена и омладине Синдикалне организације МХ ЕРС Матичног предузећа  а.д. Требиње су:

  1. Драженка Савић, предсједница
  2. Зорица Пикула,
  3. Бранка Драшковић,
  4. Нина Ивковић,
  5. Горана Ненадић.

Члан одбора Актива жена и омладине Синдикалне организације МХ ЕРС Матичног предузећа  а.д. Требиње под редним бројем 5. је именован испред организационог дијела предузећа који се налази у Бања Луци.

Проведени избори за чланове Актива жена и омладине