17. сједница Одбора синдиката „ЕРС“ одржана у 15.03.2016. године у Теслићу, а у оквиру предложеног Дневног реда разматран је Нацрт колективног уговора ЕРС достављен од стране адвокатске канцеларије Вицковић из Новог Сада.

Адвокатска канцеларија Вицковић из Новог Сада ангажована је од стране Одбора синдиката „ЕРС“ обзиром на искуство из области радно-правног законодавства, наиме директно су учествовали у изради Колективног уговора Електровојводине, а потом и ЕПС-а, као дио тима испред Синдиката.

Семинар на тему “Колективни уговор ЕРС и колективно преговарање по основу новог Закона о раду”, организован је за чланове Синдикалних одбора свих Суиндикалних организација предузећа из састава МХ ЕРС дана 16.03.2016. године у Теслићу. Предавачи су били представници ангажоване адвокатске канцеларије гђа. Тања Вицковић и гос. Марко Каћански који су извршили презентацију и правна тумачења везано за редослијед активности током колективног преговарања, указајући на значај социјалног дијалога као битне компоненте сваког друштвеног живота и одржавања социјалног мира и благостања у друштву, са посебним освртом на јавни сектор.

Потом су подијељена искуства које су представници ове адвокатске канцеларије стекли током колективног преговарања Синдиката ЕПС-а и Послодавца, учествујући активно у изради докумената али и директно као дио тима за преговоре испред Синдиката ЕПС-а, при чему су нагласили да је ММФ у Србији при томе одиграо битну улогу у смислу да радно-правно законодавство буде флексибилније (што се углавном односи на Послодавце).

Потом је усљедио сет питања од присутних чланова Синдикалних одбора предузећа из састава МХ ЕРС на које су директно одговарали адвокати дајући одговарајућа правна тумачења, а након заједничког усаглашавања доњете су одређене измјене и допуне по појединим тачкама које су уњете у иновиранирани нацрт ПКУ ЕРС који је Одбору синдиката “ЕРС” достављен од стране адвокатске канцеларије 23.03.2016. године.

Информација везано за активности Одбора синдиката које се односе на израду Нацрта колективног уговора ЕРС