Сходно закључцима са Скупштине Синдикалне организације Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње одржане дана 26.12.2013. године једногласно усвојена Одлука о формирању Актива добровољних давалаца крви (АДДК МП) који ће дјеловати у саставу Синдикалне организације МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње.

У складу са напријед наведеним дана 04.03.2014. године одржана је оснивачка Скупштине Актива добровољних давалаца крви Синдикалне организације Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, те усвојен Статут и изабрано Предсједништво.

Предсједништво АДДК СО МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње чине:

  1. Сњежан Реџо, предсједник
  2. Горан Нинковић, подпредсједник
  3. Анђа Гајић, члан
  4. Мирко Козић, члан
  5. Миљан Роган, секретар

Документи:

Статут Актива добровољних даваоца крви (пдф документ)

Актив ДДК – Приступница (пдф документ)